Behov for frivillig

Har du behov for å få utført enkle tjenester, ta kontakt med Porsanger Frivilligsentral.

Eksempler på oppgaver kan være:

  • Snømåking.
  • Plenklipping.
  • Sandstrøing.
  • Lettere monteringsarbeid.
  • Turvenn.
  • Kino/teatervenn.
  • Følgehjelp til sykehus, lege, frisør, handlehjelp, el.
  • Besøkstjeneste

Kontakt oss for mer informasjon om hvilke frivillige aktiviteter vi kan utføre.

Telefon: 908 55 352 , e-post, facebook

Garanti

Siden alle våre representanter utfører frivillige tjenester, kan vi ikke garantere at alle får den hjelpen de ber om. Men vi garanterer at vi skal gjøre så godt vi kan. 

Enkelte tjenester som utgjør en fare for de frivillige, må vi desverre si nei til. For eksempel klatring i høyden, under møner, eller opp på tak og lignende.

Alt utstyr som skal brukes av frivillige må brukeren selv skaffe.

Taushetsplikt

Alle de frivillige er underlagt taushetsplikt.

Målgruppe

Målgruppen er alle innbyggerne som har behov for hjelp som Porsanger Frivilligsentral kan tilby.

2020 © Porsanger Frivilligsentral