Om Porsanger Frivilligsentral

Visjon

Møte mellom mennesker

Porsanger Frivilligsentral

 • Porsanger Frivilligsentral skal være en lokal møteplass som skal knytte enkeltmennesker og organisasjoner sammen for å skape et godt frivillig miljø, gode aktivitetstilbud og et godt samarbeid med lokal offentlighet.
 • Porsanger Frivilligsentral skal også medvirke til å styrke allerede eksisterende tilbud gjennom samarbeid og samhandling. For de gruppene som mangler tilbud skal frivilligsentralen være en drivkraft for realisering av aktivitet.
 • Sentralen skal være en støtte for ulike organisasjoner, og ha som oppgave å skape gode møteplasser.

Hva er en frivilligsentral?

 • En lokal forankret møteplass som drives ut fra lokale forutsetninger og behov.
 • Initierer, mobiliserer og samordner lokal frivillig innsats i et samarbeid mellom frivillige ildssjeler, det offentlige, lag og foreninger.
 • Er  åpen for alle, og jobber for å inkludere alle som har lyst til å delta i ulike former for frivillig arbeid.
 • Utvikles av mennesker som er tilknyttet sentralen.

Frivillighetsbegrepet

Frivillighet ytes på mange måter:

 • Organisasjoner innen idrett, kultur, natur, miljø og hobby.
 • Sosiale og humanitære organisasjoner.
 • Uformelle strukturer, enkeltpersoner og grupper.
 • Ulike former for dugnad.
 • Frivilligsentraler.

Felles for alle er at de er non-profit.

2020 © Porsanger Frivilligsentral