Tjenester

Ved hjelp av de frivillige som er tilknyttet Porsanger Frivilligsentral har vi muligheter til å utføre ulike tjenester.
 • Koordinering mellom lag og foreninger, for eksempel i forbindelse med arrangement.
 • Veiledning innen støtteordninger og søknader for frivillige organisasjoner.
 • Snømåking.
 • Plenklipping.
 • Sandstrøing.
 • Lettere monteringsarbeid.
 • Turvenn.
 • Kino/teatervenn.
 • Følgehjelp til sykehus, lege, frisør, handlehjelp, el.
 • Besøkstjeneste.
 • Formidling av ulike aktiviteter.
2020 © Porsanger Frivilligsentral