Elektriske turer startet opp

Som et av de første prosjekter har Porsanger Frivilligsentral gått til anskaffelse av to stk elektriske Rickshaw sykler. Disse skal brukes til å ta med eldre og de med nedsatt funksjonsevne ut på sykkeltur.

Ideen er basert på et dansk konsept kalt sykling uten alder: Å gi eldre rett til vind i håret. Hvor flere tusen frivillige piloter sørger for at de eldre på landets pleiehjem kommer ut i rickshaw-sykler, og får kjenne på frisk luft, kjenne lukter og høre lyder fra naturen.

I Norge finnes det i dag mer enn 200 brukersteder som har startet opp eller som er i startgropa, og antallet vil bare øke i tiden som kommer.


I dag er mange eldre og mange med nedsatt funksjonsevne i Porsanger som ikke får muligheten til komme seg ut ofte nok. Ved innkjøp av to stk elektriske Rickshaw sykler, vil det bli mulig å ta med denne målgruppen ut på tur. El-syklene har plass til to personer i tillegg til sjåfør. Dette er tiltak som vil bidra til at de eldre og bevegelesehemmede kan komme seg ut på tur i lokalområdet, og få frisk luft. Videre vil et slikt tiltak bidra til økt livskvalitet. Grunntanken med prosjektet er at det er menneskerett og for alle å komme ut i det fri.


Prosjektet ønsker vi å kalle «Elektriske turer».

I denne forbindelsen ønsker Porsanger Frvilligsentral å komme i kontakt med frivillige som kan være piloter. Ta kontakt med Porsanger Frivilligsentral. 

2020 © Porsanger Frivilligsentral